logo

هى وحدة تابعه لوكيل الكلية لشئون الطلاب والتعلبم

ويتبعها 

رئيس مكب وكيل الكليه بمستوى قسم

مدير ادارة شئون التعليم ويتبعه

رئيس قسم شئون الدراسة والامتحانات

رئيس قسم التسجيل

مدير ادارة الخرجين